**

 
 

®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

فرم گزارش مورد الکترونیکی (eCRF.eu)

اکس سینتیفیکس® در سال 1996 با هدف اجرای مطالعات بالینی به صورت اینترنتی به منظور صرفه جویی در زمان و انرژی، تاسیس شد. با گذشت بیش از 15 سال تقریبا تمامی مطالعات اجرا شده توسط این مرکز به صورت اینترنتی و چند زبانه اجرا شده است.

فرم گزارش اینترنتی بر HTML, CSS و JavaScript. پایه شده است و با تمامی مرورگرهای اینترنتی وفق داده شده و قابل اجرا است. برای اجرای این سامانه eCRF.de نیازی به نصب برنامه و اجرای برنامه های جداگانه مانند جاوا نیست. این سامانه نیازی به ذخیره ی کوکی ندارد و کاملا از پلت فرهای اجرایی دیگر مجزا است، همین باعث می شود تا کاربران قابلیت اجرای این سامانه در تمام نطاق جهان را داشته باشند.

این سامانه قابلیت گسترش و سازگاری بر اساس نیازهای خاص یک مطالعه را نیز دارد.

کاربران با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سیستم می شوند. ارتباط با سیستم بر اساس پروتکل های رمزگذاری 128 بیتی SSL است. در سیستم، محققان و یا پرستاران انتخاب شده برای مطالعه، اطلاعات را به صورت الکترونیکی وارد می کرنند. صحت و تکمیل بودن داده ها به صورت خودکار مورد ارزیابی قرار می گیرد و سیستم با استفاده از پیام های هشدار و کمکی، با کاربران ارتباط بر قرار می کند تا پر کردن فرم به صورت صحیح اجرا شود. در صورت ورود داده های خارج از انتظار و محدوده ی تعیین شده، سامانه الکترونیکی به کاربر هشدار می دهد تا تصحیح این داده ها صورت گیرد. صفحات بازخورد کاربر را هنگام تکمیل فرم هدایت می کنند. لازم به ذکر است که قابلیت ذخیره ی فرم ها ی ناتمام به صورت پیش نویس وجود دارد. فرم های تکمیل شده توسط بازرس مطالعه نیز مورد بررسی و تایید قرار می گیرند.

فرم گزارش مورد الکترونیکی، (eCRF.eu) انتقال داده ها را از کلینیک های مطالعه به اکس سینتیفیکس® آسان تر می کند. در پایگاه اطلاعات اکس سینتیفیکس، داده ها ذخیره و طبقه بندی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند. به این ترتیب، نیازی به تکمیل فرم دستی و انتقال آن به سیسیتم انتقال داده ی الکترونیکی وجود ندارد. انتقال داده ها به صورت خودکار اجرا شده و از انتقال داده های اشتباه و نادرست جلوگیری می شود. نتیجه ی استفاده از این روش، صرفه جویی چند هقته ای و ماهی در زمان لازمه برای انتقال داده ها است. بعد از اتمام ورود تمامی داده های لازمه برای تحقیق، پایگاه داده های مطالعه قفل شده و ارزیابی داده ها شروع می شود. نهایتا با استفاده از فرم گزارش مورد الکترونیکی eCRF.eu انرژی مصرف شده برای اجرای مطالعات بالینی و تعیید کردن آنها را کاهش می دهد. این قابلیت ها برای کلینیک ها و همچنین بازرسان است.

همچنین این سامانه در صورت تغییر در داده ها از طرف کاربران، این تغییرات را همراه با نام کاربر و تاریخ تغییر بایگانی می کند. لازم به ذکر است که در صورت ایجاد تغییر، داده های اصلی در پایگاه داده ها به صورت اصلی وجود دارند و ذخیره شده اند.

سیستم بازخورد بهنگام، یکی از ویژگی های مهم سامانه ی اینترنتی است. به دلیل اینکه ذخیره ی داده ها مستقیما انجام می گیرد، برای کسب اطلاعات در رابطه با پیش روی مطالعه و حوادث جابنی وقفه ای موجود نمی باشد. این در حالی است که نتایج علمی فقط در صورت تکمیل بودن داده ها باید نشان داده شوند، شرح وضعیت مطالعه بر مدیریت مطالعه بشیار تاثیر گذار و حیاتی است.

ما به طور مداوم، قابلیت های سیستم الکترونیکی را بر اساس انتقادات و پیشنهادات کاربران و مشارکان در مطالعات بهبود می بخشیم.


URL: https://aix-scientifics.be/fa/eCRF.html     ( QR | DM  code ) (vCard) [ printed: 22.07.2024 2:32 GMT]
Copyright © 1996-2024   اکس سینتیفیکس® موسسه تحقیقات قراردادی , آخن, جمهوری فدرال آلمان (تاریخ آخرین بروزرسانی: 02.01.2024)
مشخصات ناشر | قواعد | جستجو در وبسایت